Castell Dinas Brân

Taith Chwedlonol #12

Mae Tintagel, Glastonbury a llefydd eraill yn ei hawlio, ond siawns fod pawb yn gwybod mai Cymro oedd y Brenin Arthur.

Mae llawer o lefydd yng Ngogledd Ddwyrain Cymru lle gallwch ddilyn ôl-troed Arthur. Mae bryngaer Moel Arthur wedi’i enwi ar ei ôl a dywed bod ei gleddyf, Caledfwlch, wedi’i gladdu dan graig ym Mhenycloddiau.

Gorau oll, mae rhai yn honni bod y Cwpan Sanctaidd wedi’i gladdu mewn ogof ymhell o dan Gastell Dinas Brân, yr adfeilion carismatig ar ben y bryn uwchben Llangollen. Pob lwc i chi wrth ddod o hyd iddo, os ydych yn penderfynu dringo’r llwybr fer ond serth o Lwybr Clawdd Offa neu ddilyn yr arwyddion o gei camlas Langollen.

Ond hyd yn oed os na ddewch o hyd iddo, bydd y golygfeydd 360 gradd o’r top yn ddigon o wobr: tua’r gorllewin i Fwlch yr Oernant, tua’r gogledd i lethrau sgri Creigiau Eglwyseg, tua’r de i Fynyddoedd gwyllt y Berwyn a tua’r dwyrain yr holl ffordd i lawr Dyffryn Dyfrdwy i draphont Pontcysyllte a thu hwnt.

Dechrau: Maes Parcio Mill Street, Llangollen LL20 8SD

www.ahnebryniauclwydadyffryndyfrdwy.org.uk

Llangollen, UK
Cael Cyfeiriadau

Recently Added