Llwybr Tref Corwen

Taith Chwedlonol #4

Weithiau mae’r chwedlau gorau yn y manylion lleiaf. Archwiliwch y tu ôl i eglwys 13eg ganrif Sant Mael a Sant Sulien yng Nghorwen ac fe ddowch o hyd i ddrws yr offeiriad. Mae’r lintel uwch ei ben wedi’i gerfio â chroes.

Y sôn yw mai dyma’r marc a wnaed gan arwr cenedlaethol Cymru, Owain Glyndwr, pan daflodd ei gleddyf o fryn Pen y Pigyn yn ei wylltineb.

Dilynwch lwybr tref Corwen (un o wyth yn Sir Ddinbych) i weld yr eglwys hynafol ac edrych mewn rhyfeddod ar gerflun efydd Owain, Tywysog cynhenid olaf Cymru, ar ei geffyl yn y sgwâr.

Ac o goetir derw Coed Pen y Pigyn yn uchel uwchben y dref, gyda’r Afon Ddyfrdwy o’ch blaen fel rhuban, edrychwch i’r dwyrain tuag at ei gartref teuluol a’r twmpath lle lansiodd gwrthryfel cenedlaethol yn erbyn rheolaeth Lloegr yn 1400.

Dechrau: Maes Parcio Lôn Las, Corwen LL21 0DN

www.darganfodsirddinbych.cymru

Corwen LL21, UK
Cael Cyfeiriadau

Recently Added