Taith Hamdden Sir y Fflint

Taith Chwedlonol #9

Er y trefi marchnad prysur, y cefn gwlad trawiadol a’r arfordir tawel – heb sôn am ei agosrwydd i’r ffin â Lloegr – mae llawer o Sir y Fflint heb ei ddarganfod. Dyna esbonio Taith Hamdden Sir y Fflint – llwybr car 83 milltir sy’n arddangos y gorau sydd gan y sir i’w gynnig.

Ond, ar ôl i chi ddargyfeirio ambell dro, gwneud ychydig o siopa, cael cinio mewn tafarn, cerdded o amgylch castell neu gerdded i fyny bryngaer, efallai na fyddwch wedi gwneud cymaint o gynnydd ag yr oeddech wedi’i ddisgwyl.

Dyna pam mae’r daith wedi’i rhannu yn naw rhan. Mae rhan wyth, er enghraifft, yn dechrau ym mhentref hardd Hawarden.

Yno, dewch o hyd i Lyfrgell Gladstone, y gofeb cenedlaethol i’r Prif Weinidog o Oes Fictoria, William Gladstone – y mae ei or-or-ŵyr, Charlie yn rheoli Siop Fferm Stad Hawarden sydd yr un mor enwog (yn enwedig ymysg y rhai sy’n hoff o’u bwyd).

Dechrau: Maes Parcio Tinkersdale, Hawarden CH5 3DH

www.archwiliosiryfflint.co.uk

Hawarden, Deeside CH5, UK
Cael Cyfeiriadau

Recently Added