Tŵr y Jiwbilî

Taith Chwedlonol #8

Mae silwét eiconig Tŵr y Jiwbilî, sydd i’w weld o filltiroedd i ffwrdd, yn gofadail i freuder uchelgais dynol a phŵer natur.

Cafodd ei adeiladu ar gopa Moel Famau, pwynt uchaf Bryniau Clwyd, i ddathlu jiwbilî aur y Brenin George III yn 1810 – ond cafodd ei chwythu i lawr mewn storm tua 50 mlynedd yn ddiweddarach. Mae cerdded ato, a phrofi’r golygfeydd panoramig, wedi bod yn daith chwedlonol am genedlaethau.

Ond ar ôl dwy ganrif, nid yw’r adfeilion hyn yn gymwys i gael eu galw’n hen mewn gwirionedd. Nid o gymharu â’r bryngaerau o Oes yr Haearn sy’n coroni chwech o’r copaon eraill yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy. Mae’r mwyaf diweddar o’r rhain yn 2,000 oed a gallwch archwilio un ohonynt, Moel Fenlli, o’r un man cychwyn islaw.

Cewch ragor o wybodaeth o’r ganolfan ymwelwyr ym Mharc Gwledig Loggerheads CH7 5LH, 01352 810614.

Dechrau: Maes parcio Bwlch Pen Barras, cyfeirnod SJ 162 605

www.ahnebryniauclwydadyffryndyfrdwy.org.uk

Loggerheads Country Park, Ruthin Rd, Mold CH7 5LH, UK
Cael Cyfeiriadau

Recently Added