Larry’r Genau-Goeg

Taith Chwedlonol #7

Bydd plant bychain, a phlant mawr o bob oed, wrth eu bodd yn archwilio twyni tywodlyd Trwyn Horton yn harbwr y Rhyl a chlywed hanes Larry’r Genau-Goeg a’i gynffon coll.

Gan dechrau ger Pont y Ddraig, sy’n agor a chau fel blodyn mawr metel i alluogi i gychod basio oddi tanodd, gallant ddilyn y genau-goeg dewr dros yr estyllod wrth iddo ofyn i’w gyd-anifeiliaid am gymorth.

Bydd pob cyfarfyddiad yn y stori, gyda morlo, eog, pioden y môr, cydymaith y bwrned, hutan y dŵr, a’r ehedydd, wedi’i farcio gan arwydd â lluniau hardd.

Mae’n ffordd wych i blant ddarganfod mwy am y bywyd gwyllt sy’n byw yng ngweddillion yr hen system dwyni a oedd un tro yn ymestyn ar hyd arfordir Gogledd Cymru.

Dechrau: Harbwr y Rhyl LL18 5AS

www.gogleddddwyraincymru.cymru

Rhyl, UK
Cael Cyfeiriadau

Recently Added