Moel Arthur

Taith Chwedlonol #6

Y chwedl yw bod Moel Arthur, yr unig fryngaer yng Nghymru ag enw’r Brenin Arthur, wedi’i chloddio yn ystod Rhuthr Aur Cilcain yn niwedd y 19eg ganrif.

Yn anffodus ni ddaethpwyd o hyd i unrhyw ddarnau gwerthfawr. Ond daethpwyd o hyd i dair bwyell o’r Oes Efydd yn 1962 ar ôl storm law fawr, gan brofi bod y llethrau hyn yn cael eu defnyddio ymhell cyn i bobl yr Oes Haearn adeiladu eu bryngaer tua 500 CC.

Mae’n fwy na gwerth ymweld. Yn wir, os cymerwch ran yn yr “Arthur 2 Times”, llwybr beicio mynydd canolradd 31km ger troed Bryniau Clwyd, cewch feicio o amgylch Moel Arthur dim unwaith, ond dwywaith.

Mae’n rhan o ystod anhygoel o lwybrau sy’n darparu ar gyfer pob gallu ac wedi’u dwyn ynghyd dan faner Ride North Wales. Ac os gwelwch rhywbeth bach, melyn a sgleiniog ar unrhyw un o’r llethrau, cofiwch roi gwybod i ni.

Dechrau: Tŷ pwmpio ychydig y tu allan i Gilcain, cyfeirnod grid SJ 176 648

www.beiciogogleddcymru.co.uk

Cilcain, Mold CH7, UK
Cael Cyfeiriadau

Recently Added