Ffynnon Santes Gwenffrewi

Taith Chwedlonol #2

Mae hanes Treffynnon mor bwerus fel mai dyma’r unig le ym Mhrydain gyda hanes di-dor o bererindod yn ymestyn yn ôl mwy na 13 canrif.

Roedd Santes Gwenffrewi o’r seithfed ganrif yn berson go iawn. Ond mae’n fater o ffydd yn hytrach na chofnod hanesyddol beth yw gwirionedd ei hanes – torrwyd ei phen gan gariad gafodd ei wrthod, a’i hatgyfodi gan ei Hewythr Beuno, gyda tharddell iachaol yn ymddangos lle syrthiodd ei phen.

Roedd y Brenin Richard I yn meddwl mai dyna’r gwir. Daeth i “Lourdes Cymru” yn 1189 i weddïo am lwyddiant ei grwsâd. Yn 1416, aeth Harri V un yn well, gan gerdded yr holl ffordd o’r Amwythig i ddiolch am ei lwyddiant yn Agincourt.

Gallwch olrhain eu taith ar Lwybr Treftadaeth Treffynnon, sydd hefyd yn cynnwys olion melinau a ffowndrïau 18fed ganrif yn Nyffryn Maes Glas. A gallwch ymdrochi yn nyfroedd gwyrthiol Santes Gwenffrewi dan adeilad cysegr Gothig Perpendicwlar Hwyr, sy’n unigryw yn y byd.

Dechrau: Ffynnon Gwenffrewi, Treffynnon CH8 7PN

www.archwiliosiryfflint.co.uk

Holywell, UK
Cael Cyfeiriadau

Recently Added