10 things to do in Wrexham

 

Saga

Os ‘da chi ddim wedi clywed am boblogrwydd y Segway, croeso i’r hyn sydd wedi’i ddyfarnu’r ffordd ‘gwyrddaf’ o deithio. Gallai’r Segtrek yng Nghastell y Waun fod yn un o’r ffyrdd gorau o archwilio’r coedwigoedd a’r wlad brydferth!

Pysgota

Pa un a ydych yn bysgotwr profiadol gyda blynyddoedd o brofiad neu heb unrhyw brofiad ond ag awydd rhoi cynnig arni, gall yr hogiau ym Mhysgodfeydd Commonwood eich cynorthwyo gyda’ch union ofynion. Mae yno amrywiaeth o ddyfroedd ar gyfer pob math o bysgotwr a phob lefel o sgil, i gyd mewn amgylchedd hyfryd, ac mae ‘na gaffi hefyd!

Hwylio

Er na fyddech yn cysylltu Wrecsam â hwylio, ynghudd ar gyrion Gresffordd mae llyn o’r enw ‘The Flash’ – cartref Clwb Hwylio Gresffordd. Er eu bod nhw’n glwb gyda llawer o aelodau a blynyddoedd o brofiad, maen nhw bob amser yn croesawu pobl sydd eisiau rhoi cynnig ar hwylio – rhowch ganiad iddyn nhw gyntaf i drefnu eich ymweliad.

Concro’r Castell!

Rhywbeth i’r rhai lleiaf yw hyn, ond os bu ‘na barc antur erioed i ysbrydoli marchogion y dyfodol, yna’r un ar thema Castell Cymreig ym mhentref gwyliau’r Plassey yw hwnnw. Gyda llefydd dringo, sleidiau a hyd yn oed weiren sip, mae’n lle perffaith i gadw’r plant yn hapus (a gorau oll mi gewch chi hefyd gyfle i edrych yn y siopa a mwynhau paned a chacen pan fyddan nhw wedi ymladd ar ôl chwarae!)

Canŵio

Mae Wrecsam yn eithaf adnabyddus am ei Safle Treftadaeth y Byd a dyfrbont Telford, ond wyddoch chi fod TNR Coaching yn y Waun yn cynnig cyfle i chi groesi’r bont enwog mewn canŵ? Os nad ydi hynny at eich dant chi, maen nhw’n cynnig gwersi saethyddiaeth, taflu bwyell, crefft coedwig a llawer mwy. Felly cysylltwch â nhw os oes gennych awydd ychydig o antur awyr agored!

Dringo’r Tŵr

Yn un o Saith Rhyfeddod Cymru, mae Tŵr Eglwys San Silyn i’w weld yn glir ar draws canol y dref. Wyddoch chi y gallwch ddringo i’r top a mwynhau’r olygfa wych sydd i’w chael oddi yno? Dim ond yn ystod y misoedd mwynach y cynigir Teithiau’r Tŵr a bydd angen i chi drefnu ymlaen llaw, ond mi fydd yn sicr yn werth yr ymdrech!

Ffoniwch Canolfan Croeso Wrecsam am ragor o wybodaeth – 01978 292015

Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol

Yn Sir Wrecsam mae gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol lond trol i’w gynnig gyda Chastell y Waun ac Erddig wedi’u lleoli yma. Mae pawb yn dueddol o anghofio beth sydd ar eu stepen drws, ond mae ‘na wirioneddol rywbeth i’r teulu i gyd yn llefydd gwych yma, o ail-greu digwyddiadau canoloesol i ddathlu’r afal diymhongar, felly beth am gymryd golwg!

Saffari 4×4

I’r rhai hynny sydd ag awydd profi eu sgiliau gyrru cerbyd 4×4 oddi ar y ffordd, yn Sir Wrecsam mae ‘na barc antur 4×4 oddi ar y ffordd pwrpasol. Mae Motor Safari yn cynnig amrywiaeth eang o opsiynau a phrofiadau a gellir gwneud trefniadau ar gyfer unigolion, grwpiau, hyfforddiant a gwyliau byr. Maen Motor Safari wedi cael sylw ar sawl rhaglen deledu hefyd – pwy fase wedi meddwl bod y fath antur ar gael yn Wrecsam!

Trip i’r Dref

Allwn ni ddim siarad am bethau i’w gwneud yn ardal Wrecsam heb ystyried trip i ganol y dref. Beth am damaid bach o hanes yn Amgueddfa Wrecsam (heb sôn am damaid o gacen yn y caffi bendigedig); noson fach ramantus yn sinema’r Odeon; pnawn llawn hwyl yn Bowlio Deg, neu awr neu ddwy o ddifyrrwch yn un o’r Gwyliau Stryd misol. Os ‘da chi ddim wedi bod i’r dref ers tro, hwyrach ei fod yn rhywbeth gwerth ei ystyried?

Bwyta, yfed a mwynhau ein cynnyrch lleol!

Os ydi’r holl weithgareddau yma’n swnio braidd yn rhy egnïol i chi, a’r oll ‘da chi isio mewn gwirionedd ydi ymlacio gyda’ch ffrindiau a mwynhau bwyd a diod da, mae ‘na gynnyrch gwych i’w gael ym mhob rhan o’r sir. Mae gynnon ni fwytai rhagorol, tafarndai sydd wedi ennill gwobrau a chynhyrchwyr lleol sy’n cynnig bwydydd a diodydd anhygoel o dda.

I gael gwybod mwy am lefydd lle cewch chi fwyd da a chroeso cynnes, does dim angen edrych dim pellach na www.thisiswrexham.co.uk