Gyda diwrnod Santes Dwynwen ar y 25ain o Ionawr meddylwyd rhannu gyda chi rhestr fyr o rhai llefydd romantig yn Gogledd Dwyrain Cymru i chi darganfod gyda person arbenning.


 

Traeth Talacre

 

Pwy se ddim isho gwario Diwrnod Santes Dwynwen Cymru ar traeth hyfryd?

Mae Traeth Talacre yn lle perffaith ar gyfer taith cerdded romantig ar hyd arfordir hardd Gogledd Dwyrain Cymru. Gyda’r Goluedy Traeth poblogaidd mae’n lle perffaith i anghofio am trafferthion y byd gyda y person arbennig yn eich bywyd.


Neuadd Erddig

 

Erddig Hall in autumn Routes To the Sea project Images by Craig Colville photographer Copyright held by Denbighshire County council

Mae Neuadd Erddig, wedi leoli yn Wrecsam, yn ty poblogaidd gyda gardd ac stad hyfryd ac hanesyddol. Mae hardwch y lleoliad yn ei hun yn digon i ei wneud y man perffaith i darganfod ar diwrnod romantig gan iddych medru mwynhau llwybrau cerdded yn y gerddi.

Os rydech yn ymweld a’r ty o’r teulu unigryw a oedd yn byw yno, cerdded trwy y gerddi wedi walio neu am darganfod y tirlun o gwmpas y neuadd gyda’ch ci. Mae Erddig yn darparu ar gyfer pob diddordeb ac anghenion ar gyfer diwrnod Santes Dwywen heb straen.


 

Carrog, Sir Ddinbych

 

© Denbighshire County Council. All Rights Reserved. No usage allowed including copying or sharing without written permission.

Mae’r pentref hfyryd o Carrog wedi’i leoli yn y Dyffryn Dyfrdwy ac yn cynnig golygfeydd hyfryd o’r dyffryn ar rheilffyrdd.The small village is renowned for it’s beauty and it is the perfect place to explore and get away from all the stress of daily life.

With a local pub and perfect opportunities for a St Dwynwen’s Day selfie then Carrog is a great location to visit on Wales’ special day.


Moel Famau

 

Jubilee tower on the top of Moel Famau , Denbighshire . Wales Routes To the Sea project Images by Craig Colville photographer Copyright held by Denbighshire County council

Mae’n mynd heb ddweud fod Moel Famau yn darn poblogaidd iawn o’r Dyffryn Clwyd. Gan iddo eistedd mewn Ardal Harddwch Naturiol Eithriadol mae’n perffaith ar gyfer anturiaeth romantig.

Gyda golygfeydd cylhciol o’r Dyffryn Clwyd ac ymhellach….mae’n gwneud safle perffaith ar gyfer gofyn person arbennig cwestiwn arbennig!


Castell Fflint

 

Flint Castle at sunrise Routes To the Sea project Images by Craig Colville photographer Copyright held by Denbighshire County council

Castell Fflint yw’r Castell Arfordirol yn Sir y Fflint. Mae lleoliad sydd yn tynnu llawer o ymwelwyr oherwydd ei harddwch ac hanes. Gan iddo fod reit pell o’r ffyrdd mae’n perffaith ar gyfer rhannu diwrnod tawel gyda person arbennig.

Gyda golygfeydd hyfryd o’r mor mae’n lleoliad hyfryd i rhannu atgoff arbenning gyda rhywun sydd am bara am byth.