Mae dau o grwpiau bwyd lleol wedi dod ynghyd i’w gwneud yn haws i chi flasu a phrynu’r amrywiaeth anhygoel o gynnyrch lleol sydd ar garreg ein drws y Nadolig hwn. Mae grŵp Bwyd a Diod Bryniau Clwyd a Chlwb Bwyd Da Llangollen a Dyffryn Dyfrdwy wedi trefnu marchnadoedd Nadolig Goleuo Bwyd Lleol drwy’r rhanbarth. Bydd gan bob marchnad ei naws unigryw ei hun ond gallwch ddisgwyl cyfuniad da o stondinau bwyd a diod lleol ac arddangosfeydd coginio ynghyd â cherddoriaeth dymhorol, canu carolau, Sion Corn, gorymdeithiau Nadolig, stondinau crefft a llawer mwy  …

MAE CRIW LLAWEN O GYNHYCHWYR BWYD A DIOD GORAU’R GOGLEDD WEDI DOD YNGHYD I LEDAENU’R GAIR AM FANTEISION PRYNU’N LLEOL Y NADOLIG HWN.

 

Pam mae cynhyrchwyr lleol yn credu y dylech brynu’n lleol y Nadolig hwn

 1. Mae cynnyrch lleol yn lleihau milltiroedd bwyd meddai Rachel o Rachel’s Vegan Cakes, Bwlchgwyn.
 2. Dywedodd Pip Gale o’r Wine Bar, Llangollen y Gallwch helpu i greu ymdeimlad o gymuned drwy brynu’n lleol.
 3. Mae Marina o Marina’s Italian Cookery yn Rhuthun yn rhoi’r pwyslais ar y bwyd ei hun Cewch gynnyrch dilys drwy ddefnyddio ryseitiau traddodiadol.
 4. Dywedodd Mike Ford, ffermwr a sylfaenydd y cwmni cynhyrchu selsig llwyddiannus, Pen-y-Lan Pork yn Wrecsam Byddwch yn cefnogi ffermwyr lleol… ac mae blas gwell ar y bwyd!
 5. Mae ansawdd a blas cynnyrch lleol yn ddiguro meddai Ferry o Llangollen Brewery.
 6. Mae Beatriz, sy’n creu blasau Sbaenaidd yn Sabor de Amor, Wrecsam yn credu bod Mae prynu’n lleol yn cadw’r gymuned yn fyw.
 7. Drwy brynu’n lleol, byddwch yn cefnogi teuluoedd lleol yw neges Anna o Chilly Cow Ice Cream – cwmni sydd wedi ennill gwobrau am yr hufen iâ y mae’n ei gynhyrchu ar y fferm deuluol yn Llanychan, Rhuthun.
 8. Drwy brynu’n lleol, byddwch yn cefnogi busnesau a theuluoedd lleol meddai Matt o Tyn Dwr Hall, adeilad Gradd II godidog ar gyrion Llangollen lle cynhelir priodasau.
 9. Yn ôl Jo o Aballu Artisan Chocolates Mae’r ansawdd yn well ac mae’n hwb i’r economi leol.
 10. Dywedodd Carol o Llanvalley, sy’n cynhyrchu sebon llaeth gafr ym Mroncysyllte y Byddwch yn helpu pobl a ffermwyr lleol i barhau i fasnachu.
 11. Dywedodd Saisuree o gwmni arloesol Authentic Thai Cuisine, yr Wyddgrug Drwy brynu’n lleol, gallwch arbed arian a lleihau’ch ôl troed carbon.
 12. Ac yn olaf, ond nid yn lleiaf, dywedodd Margaret o Patchwork Foods, Rhuthun, sydd wedi ennill dros 80 o wobrau bwyd Byddwch yn cefnogi’r gymuned a theuluoedd lleol.

Gyda’r ansicrwydd sydd ynghlwm wrth Brexit a’r newid yn yr hinsawdd yn y newyddion bob dydd, mae’n anodd iawn dadlau â nhw. Ac os yw’n golygu y bydd eich Nadolig yn fwy blasus nag erioed, does dim rheswm dros beidio â prynu’n lleol.

Dewch draw i gwrdd â’r criw llawen o gynhyrchwyr lleol a rhagor ym marchnadoedd Goleuo Bwydd Lleol yn y Gogledd-ddwyrain:

 

 1. Gŵyl Nadolig Llangollen – 24 Tachwedd (1pm-5pm)
 2. Gŵyl Goleuadau Nadolig yr Wyddgrug – 27 Tachwedd (3pm – 7pm)
 3. Marchnad Nadolig Dinbych – 30 Tachwedd (12-8pm)
 4. Marchnad Nadolig Rhuthun – 1 Rhagfyr (10-4pm)
 5. Marchnad Nadolig Fictoraidd Wrecsam – 6 Rhagfyr (12-8pm)