Addo.

Mae cyfnod cloi wedi rhoi cyfle i ni arafu.
I oedi. I werthfawrogi’r gornel hon o’r byd yr ydym yn ei galw’n gartref.

Mae’n ein hatgoffa o’r pethau rydym yn eu cynnal annwyl …
Ein Bro a’n byd ni — ein cymuned, a’n byd.

Ac yn awr rydym yn addunedu i ofalu am y pethau hynny:

I warchod y prydferthwch sydd o’n cwmpas ni.
I ddweud y straeon sy’n ein siapio.
I ofalu am y rhai sy’n byw ac yn ymweld yma.

Wrth i ni dipio ein traed yn y môr, tynnu llwch oddi ar ein hesgidiau cerdded, neu ein gosod allan ar antur epig, gadewch i ni wneud addewid gyda’n gilydd — i wneud y pethau bach a fydd yn gwneud gwahaniaeth mawr.

Addo.

Gwnewch eich addewid i Gymru.