Os ydych chi fel ni wrth eich bodd yr adeg hon o’r flwyddyn, byddwch yn cytuno bod rhywbeth hudolus am ddechrau’r Hydref.

I ni, y gwyntoedd tymhorol creision, golau heulwen diwedd yr haf, y dail sy’n disgyn yn  ac arogl a sŵn cracio clyd  gan cynnau tân. Yng Ngogledd Ddwyrain Cymru rydym mor lwcus i gael ein hamgylchynu gan goed ar bob mynydd, bro a dyffryn gyda lliwiau dail yn amrywio o aur pur i fyrgyrs cyfoethog a phopeth yn y canol. Dydyn ni ddim yn gwybod ai dim ond ni ydyw, neu a oes dim byd mwy boddhaol na cherdded drwy dail creision tra’n mwynhau’r holl newidiadau o’u cwmpas mewn lliw? Mae’r gwrychoedd yn byrlymu gyda mwyar duon a slychau ac mae’r coed yn aeddfedu gyda cnau hyfryd ond bydd yn rhaid i chi guro’r gwiwerod iddynt. Dyma’r amser ar gyfer boreau niwlog yn chwilio am fadarch gwyllt- y byddwn yn clywed mwy am hynny yr wythnos nesaf gyda chyfweliad gyda arbennigwr mewn madarch. O’r diwedd, mae garddwyr yn cael mwynhau ffrwyth  eu llafur gyda glwt o ffrwythau a llysiau ar gyfer bwrdd y gegin.

*Autumn in Denbighshire

Er bod hwn yn adeg lle mae’r nosweithiau’n cilhau ac rydym yn tueddu i encilio’n naturiol i’n cartrefi, mae hefyd yn adeg o’r flwyddyn o ddathliadau o’r cynhaeaf diolchgarwch traddodiadol i’r cyffro o wisgo i fyny mewn gwisgoedd sbesial a thriciau neu drin yn eich cymdogaeth, i arogl powdr gwn o wahanol arddangosfeydd tân gwyllt ledled y wlad.  Mae Calan Gaeaf yn amser ardderchog i danio’ch dychymyg gyda thaith gerdded ysbrydion neu ymweliad â rhai adeiladau spwci!

Mae Carchar Rhuthun yn cynnal marchnad crefftwyr Calan Gaeaf ar ddydd Sul 31ain gyda gwobrau am y gystadleuaeth orau. Mae Gaol Rhuthun hefyd yn cynnal helfeydd ysbrydion rheolaidd a gallwch gofrestru ar gyfer digwyddiadau yn y dyfodol yma.

Yn aml, mae gan gestyll ac eiddo a reolir gan Cadw gyda’u hanesion lliwgar a gwaedlyd ag adroddiadau am ddigwyddiadau rhyfedd ac anesboniadwy felly maent yn addas iawn ar gyfer y gyfer Calan Gaeaf gwirioneddol ofnus. Chwiliwch ar eu tudalen digwyddiadau am fanylion yn eich ardal chi.

Mae Plas Teg yn blasty Jacobaidd rhestredig Gradd 2 o’r 17eg ganrif ym Mhontblyddyn, Sir y Fflint a ddaeth yn ôl i’w hen ogoniant gan y perchennog presennol ac yn llawn dodrefn hardd a thros 400 mlynedd o hanes. Mae’r tŷ yn un o’r tai mwyaf haededig yng Nghymru ac mae’n agored i’r cyhoedd ar gyfer hela ysbrydion, a fyddwch yn ddigon dewr i ymweld ag ef?

Mae Siop Fferm Penarlâg hefyd fel arfer yn cynnal digwyddiadau casglu pwmpenni a Calan Gaeaf felly cofrestrwch ar gyfer eu cylchlythyr yma i gael gwybod mwy.

Byddem wrth ein bodd yn gweld  lluniau eich anturiaethau hydrefol felly cofiwch defnyddio #gogledddwyraincymru  #northeastwales ar cyfryngau cymdeithasol.Hudnod od nad yw goruwchnaturiol yn eich diddori ai peidio, mae digon i’w fwynhau o hyd am newid y tymor. Anturiaethau Hydref hapus gennym ni!