Mae’n Blwyddyn y Mor yng Nghymru ac mi rydym hefo arfordir hyfryd yn Gogledd Dwyrain Cymru, gwych ar gyfer penwythnos!


Traeth Talacre

 

Mae Traeth Talacre ymyl y pentref bychan o Talacre yn Sir y Fflint. Y darn mwyaf poblogaidd o’r traeth yw’r goleudy hanesyddol sydd yn sefyll ar y traeth ac mae wedi bod yn lleoliad o llawer o ‘Selfies’ ac yn poblogaidd gyda ffotograffyddion ar gyfer y machlud haul. Hefyd mae’r goleudy wedi cysylltu gyda ymweliadau ysbrydol gan i pobl gweld ysbryd person sydd yngwiso dillad hen yr goleudy.

Cafodd y lleoliad ei defnyddio gan y drama poblogaidd ‘Skins’, yn yr rhaglen ‘Skins Pure’…felly mae’n lleoliad sydd yn perffaith er mwyn dianc o’r byd ac adfywio’r corff.

Traethau Prestatyn

 

Mae Traeth Ffrith, Traeth Canolig ac Traeth Barkby i gyd yn cysylltu er mwyn creu arfordir Prestatyn. Gyda Ffrith Beach, Central beach and Barkby Beach all make up the coastline at Prestatyn. Gyda promenad o 4 milltir gan ymuno’r traethau mae’n lleoliad perffaith i cerdded yr arfordir neu beicio ar eu hyd.

Does dim ffordd gwell o weld arfordir Prestatyn nag ar gefn ceffyl.  Their isn’t a better way to see the captivating Prestatyn coast than on horseback. Tuthiwch lawr y traeth neu ewch at y bryniau ar gyfer golygfeydd hyfryd, wedi arwain gan tim gyfeillgar sydd yn darparu amrywiaeth o opsiynau wedi creu er mwyn sicrhau fod pob oedran ac safon yn mwynhau.

 

Traeth Y Rhyl

 

Rhyl seafront during a display by The Red Arrows. Rhyl. Denbighshire. Wales Routes To the Sea project Images by Craig Colville photographer Copyright held by Denbighshire County council

Mae tywod fflat tawel a gwyntoedd mawr yn gwneud ein traethau’n ddelfrydol ar gyfer gwyliau yn yr haul a phob math o chwaraeon dŵr ar gyfer y profiadol a dechreuwyr fel ei gilydd.

Ar gyfer diddordebau mwy anturus, mae Rhyl yn perffaith gyda Pro Kite-surfing sydd ar gael i pobl sydd yn dechrau i pobl profiadol. Hefyd gyda’r Hwb Beicio, mi all eich taith cerdded newid i taith beicio ger y mor (a all dechrau gyda paned o de yn y caffi). Neu os rydych yn chwilio am antur ewch i’r March Tracks ar gyfer mwy gweithgareddau BMX, Ffordd ac Beicio Mynydd.