Hwyl fawr. Am y tro.

Coronafirws: cyngor pellach. Peidiwch ag ymweld â Chymru am nawr ac osgowch deithio’n ddiangen o gwmpas Cymru. Bydd dilyn y canllawiau hyn yn achub bywydau. Edrychwn ymlaen at gael estyn croeso i chi yn y dyfodol; ond am nawr, gofalwn am ein gilydd.

Ni all partneriaeth Gogledd-ddwyrain Cymru gael ei dal yn gyfrifol am unrhyw newidiadau neu unrhyw digwyddiad sy’n cael ei canslo oherwydd y coronafeirws neu unrhyw reswm arall.