Mae’r sesiynau gweithgareddau yn cael eu darparu gan y Ganolfan Sgiliau Coetir, ac yno y maent yn cael eu cynnal hefyd.  Mae llety ar gael yn ein bythynnod hunanarlwyo 4 seren ym Mythynnod yr Hen Felin.

Gadewch brysurdeb bywyd bob dydd y tu cefn i chi! Dyma’r cyfle perffaith i fwrw eich blinder, ymlacio, a chysylltu â natur unwaith eto!

Mae’r pecyn hwn yn gyflwyniad perffaith i Sgiliau Coetir a Sgiliau Byw’n Wyllt. Yn addas i ddechreuwyr.

Diwrnod 1

Gweithgareddau Coetir

Dysgu sut mae’r coetir yn cael ei reoli’n gynaliadwy a chynaeafu prysglwyn cyll. Gan ddefnyddio’r deunyddiau rydych wedi’u cynaeafau, byddwch yn gwneud amrywiaeth o gynnyrch syml megis pegiau pabell, pegiau dillad, bachau pot, standiau pot a basgedi sipsiwn.

Diwrnod 2

Gweithgareddau Sgiliau Byw’n Wyllt

Yn nwylo diogel ein harbenigwyr, byddwn yn canolbwyntio ar sgiliau sylfaenol i Fyw yn y Gwyllt – ymrowch i ddysgu technegau megis cynnau tân, adeiladu lloches, chwilota a choginio dros dân.

Beth sydd wedi’i gynnwys?

 

3 Noson mewn Llety Hunan-arlwyo 4* seren

3 Basged o Gynnyrch Brecwast

2 Ginio dros dân

Mae’r holl weithgareddau wedi’u cynnwys yn y pris

 

Gwelwch yr Pecyn i gyd