Canolfannau Croeso

 

Os byddwch angen mwy o wybodaeth wrth gynllunio eich gwyliau neu ar ôl i chi gyrraedd yma, cysylltwch ag un o’n Canolfannau Croeso. Bydd y staff gwybodus a chyfeillgar yn gwneud popeth y gallant i’ch helpu chi i gynllunio eich ymweliad neu i gael gymaint ag y bo modd allan o’ch arhosiad.Canolfan Groeso Llangollen

Y Capel
Stryd y Castell
Llangollen
Sir Ddinbych
LL20 8NU
Ffôn: 01978 860828
E-bost: llangollen.touristinformation@denbighshire.gov.uk

Amseroedd agor:
1af Ebrill – 30ain Medi

Dydd Llun i Ddydd Sadwrn – 9.30yb – 5yp
Dydd Sul – 9.30yb – 4yp

1af Hydref – 31ain Mawrth
Dydd Llun i Ddydd Sadwrn – 10yb – 5yp
Dydd Iau a Dydd Sul – wedi cauCanolfan Groeso’r Rhyl

Y Pentref Plant
Promenâd y Gorllewin
Y Rhyl
Sir Ddinbych
LL18 1HZ
Ffôn: 01745 344515
E-bost: rhyl.tic@denbighshire.gov.uk

Amseroedd agor:
1af Ebrill – canol Gorffennaf

Dydd Llun – 1yp – 4yp
Dydd Mawrth – Dydd Iau – 9.30yb – 4yp
Dydd Gwener – 9.30yb – 12.30yp
Dydd Sadwrn a Dydd Sul – 9.30yb – 4yp

Canol Gorffennaf – 31af Awst
Bob dydd – 9.30yb – 4.30yp

1af Medi – 31ain Mawrth
Dydd Llun – 1yp – 4yp
Dydd Mawrth – Dydd Iau – 9.30yb – 4yp
Dydd Gwener – 9.30yb – 12.30yp
Dydd Sadwrn a Dydd Sul – wedi cauCanolfan Groeso Wrecsam

Stryt y Lampint
Wrecsam
LL11 1AR
Ffôn: 01978 292015
E-bost: tic@wrexham.gov.uk

Amseroedd agor:
Dydd Llun – Dydd Gwener 10yb – 4yp
Gwyliau banc caeedig