Un bore Sul ym mis Medi, cymerodd fy ffrindiau a minnau ran mewn digwyddiad hyfryd a drefnwyd gan Chelsea o Loving life in Wellies. Mae Chelsea yn hyfforddwr ioga gyda chariad at fyw’n araf. Roedd y bore yn llawn ioga o dan hen goeden dderw, pigo ein blodau gwyllt ein hunain ac yn creu ein trefniadau jariau jam , ac yna coffi blasus gan  Mug Run o Rhyl a chacen a ddarparwyd gan Cacennau Sioned o Ddinbych.

 

Cynhaliwyd y digwyddiad gan Lucy Owens a ymgymerodd â Cae Derw yn Llanrhaedr-Yng-Nghinmeirch yn Sir Ddinbych fel prosiect cloi yn 2021. Mae Lucy a’i gŵr Sion yn gweithio ac yn ffermio defaid ond roeddent yn awyddus i arallgyfeirio gyda rhywbeth a fyddai’n gweddu i’w gwaith presennol a hefyd o fudd i’w teulu. Mae ganddyn tri o blant Betrys, Rolant a Cledwyn ac roedden nhw eisiau rhywle y gallai’r teulu dreulio amser gyda’i gilydd y tu allan ond hefyd gweithio gyda chynhyrchwyr lleol i gynnig rhywbeth unigryw i’r ardal. O hyn y ganwyd y syniad o Gae Derw gydag ychydig o help gan Cyswllt Ffermio, roeddent yn gallu tyfu, mafon, amrywiaeth hardd o flodau gwyllt a phwmpenni yn Nyffryn Clwyd.  Mae gan Lucy pod bach pinc ar y safle sydd wir yn achosi rhywfaint o genfigen sied, ac mae’n gweini’r te Chantler blasus a choffi a Chacennau Mug Run lleol, mae Betrys hefyd yn gynorthwyydd anwyl a galluog iawn yn brysur yn gymryd archebion diod a chacen.

Yn dilyn llwyddiant eleni, mae gan yr Owens gynlluniau i dyfu  Erin Dinbych i’w cynaeafu y flwyddyn nesaf.

Felly, os ydych chi ffansi dewis eich pwmpenni eich hun ar gyfer tymor Calan Gaeaf beth am archebu lle ar y 23 a’r 24ain o Hydref.

Mae gan Siop Fferm Penarlâg yn Sir y Fflint hefyd rai gweithgareddau teuluol wedi’u cynllunio ar gyfer hanner tymor a gallwch ddewis eich pwmpenni eich hun o’u caeau 7 diwrnod yr wythnos.

 Rhannwch eich lluniau hydrefol a Calan Gaeaf gyda ni gan ddefnyddio’r #gogledddwyraincymru. Cadwch lygad am unrhyw ddigwyddiadau pellach a drefnir gan Loving Life in Wellies , Cae Derw neu Siop Fferm Penarlâg drwy eu dilyn ar y cyfryngau cymdeithasol.