Dros y blynyddoedd diwethaf, mi rydem wedi gweld cynydd yn yr teithiau bws i Gogledd Dwyrain Cymru gan mordeithiau o Lerpwl ac Caergybi.

Felly, er mwyn cryfhau’r ar y llwyddiant yma, mi rydem wedi creu y ffilm bychain yma o’r Dyffryn Dyfrdwy er mwyn arddangos ar y cychod sydd am ymweld a Ynysoedd Prydain yn 2018 ac ymhellach!

Ydech chi wedi ymweld ar llefydd hyfyrd yma eto?