Oes gennych chi Gwestiwn?

Gadewch i’n Canolfannau Croeso wneud eu gwaith! Mae gennym dair Canolfan Groeso yng Ngogledd Ddwyrain Cymru. Maent wedi eu lleoli yn Llangollen, Y Rhyl a Wrecsam. Mae’r bobl sy’n gweithio yno yn hynod o gymwynasgar ac fe fyddant yn gwneud yn siŵr eich bod yn dod o hyd i’r union wyliau byr yr ydych ei eisiau. Gallant archebu llety i chi, awgrymu llefydd i ymweld â hwy a rhoi digonedd o fapiau a chyfeirlyfrau i chi. Ffoniwch cyn i chi fynd ar eich gwyliau, anfonwch e-bost neu galwch heibio wrth basio.

Llangollen Y Capel, Llangollen
Rhif Ffôn: 01978 860828
E-bost: llangollen@nwtic.com

Rhyl, Y Pentref Plant, Rhyl

Rhif Ffôn: 01745 344515
E-bost: rhyl.tic@denbighshire.gov.uk

Wrecsam, Stryt y Lampint, Wrecsam
Rhif Ffôn: 01978 292015
E-bost: tic@wrexham.gov.uk

Teithiau Tywys

Os ydych yn meddwl am deithiau tywys, cysylltwch gyda thywyswyr ‘Wales Best Guides’ ar 01286 660 431 neu www.walesbestguides.comGallai fod syndod i chi wybod bod Ogledd Ddwyrain Cymru yn llai na 2 awr o Lerpwl, Manceinion a Birmingham.

Ac nid ydym yn llawer pellach o unrhyw le arall.

North East Wales is closer than you think