Ar Mawrth y 1af mi rydem yn dathlu ein Sant Dewi yng Nghymru

Daffodils, Spessart, Bavaria, Germany --- Image by © Radius Images/Corbis

Mae stori Sant Dewi gyda llawer o pennodau, mae rhai straeon yn cael ei weld yn gwir ac mae eraill yn cael ei gweld fel straeon chwedlonol. Mi roedd Dewi yn trafeilydd a ymwelodd llawer o llefydd o gwmpas y byd ar amrywiaeth o siwrnai crefyddol ac hyd yn oed mor bell ag Jerwsalem lle mi ddaw yn Archesgob. Gan gwaddu yn De-Orllewin Cymru mi wnaeth o greu cymuned crefyddol sef rwan yn ffurfio St Davids yn Sir Benffro heddiw.

Mi roedd Sant Dewi yn enwog amdan creu ffordd o fyw crefyddol cryf yn y de-orllewin ac hefyd oherwydd ei gallu i perfformio gwyrthiau. Mi roedd ei wyrth mwyaf poblogaidd wedi cymryd lle wrth iddo siarad i torf ger Llanddewi Brefi, lle mi wnaeth o codi’r tir o’i dan i fyny fel mi all fod yn mwy clir i’r torf.

Helpwch gwasgaru y geiriau Cymreag isod i’ch ffrindiau ac teulu Saesneg


Geiriau Cymraeg i chi lledu ar Dydd Gŵyl Dewi

 

1. Dydd Gŵyl Dewi Hapus! (Happy St David’s Day!)

CARDIFF, WALES - Thursday, March 1, 2012: Members of the Football Association of Wales take part in the 10th St. David's Day Parade through the streets of Cardiff. Spikey. (Pic by David Rawcliffe/Propaganda)

2. Cennin Pedr (Daffodil)

file0001409660202 (2)

3. Dawnsio Gwerin (Folk Dancing)

1

4. Cawl cynnes (Warm cawl)

cawl-welsh-lamb-soup-71220-1

Want to make Cawl? Here is a great recipe video for you 

5. Cymru am byth! (Wales forever!)

1200px-Flag_of_Wales_2.svg