Mae Dinbych yn lleoliad gwirioneddol ysblennydd – gyda’i chastell ar ben bryn creigiog gyda golygfeydd ar draws Dyffryn Clwyd, o Fynydd Hiraethog i Fryniau Clwyd. Mae’n lleoliad gwych ar gyfer cerdded, yn ganolfan ddiwylliannol ac yn ganolbwynt ffyniannus lle ceir amrywiaeth o siopau a chaffis cwbl annibynnol. Mae Dinbych yn cynnig profiad Cymreig dilys. Heb sôn am groeso cynnes. Mor gynnes, gall ymwelwyr fenthyg eu hallweddi eu hunain i waliau’r dref. Galwch heibio’r llyfrgell a gofynnwch am y cyfle i ddatgloi un o gyfrinachau gorau Cymru.

Denbigh Castle
Denbigh Castle

Stori dau dref.  Un yn garsiwn caerog Edward I gyda’i gastell eiconig, wedi’i adeiladu’n ddidostur ar gaer hynafol Gymreig. Y llall yn dref farchnad afieithus a dyfodd i lawr yr allt mewn amryw o arddulliau pensaernïol dros y naw canrif nesaf. Daeth Dinbych yn rym y tu ôl i Ddadeni Cymru. Ddiwedd yr 16eg ganrif, roedd yn ganolbwynt i ymgyrch gan Robert Dudley, Iarll Caerlŷr, i sicrhau mai ef fyddai dyn mwyaf pwerus y wlad. Yn ddiweddarach codwyd cyfres o blastai godidog i lawr Stryd y Dyffryn.