Mae rhywbeth hudol am Rhuthun. Mae rhywbeth i’w wneud gyda’r ffordd y mae’r holl strydoedd yn arwain yn ôl i Sgwâr Sant Pedr ar ben y bryn – un o’r llefydd prydferthaf ym Mhrydain siŵr o fod. Rhywbeth i’w wneud â’r adeiladau eiconig sy’n torri ar y gorwel wrth i chi gerdded o amgylch y dref: bylchfur Castell Rhuthun, tŵr Carchar Rhuthun, meindwr Eglwys Sant Pedr. Rhywbeth am olygfeydd ysblennydd y cefn gwlad o amgylch. Ond nid capsiwl amser pensaernïol yw Rhuthun. Mae’n dref marchnad go iawn sy’n dal i fod yn brysur yn y 21ain ganrif.

Mae’r ysgrifennydd, a chyn gadeirydd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Simon Jenkins, yn disgrifio’r tref marchnad fel “y dref fach fwyaf dymunol yng Nghymru”. O lifddolydd Cae Ddôl i bensaernïaeth yr hen dŷ tref pren hynaf yng Nghymru i’r ganolfan grefftau gyfoes sydd wedi ennill gwobrau, i’r siopau, tafarndai a bwytai, mae gan y dref rywbeth i bawb.

Ruthin Gaol
Ruthin Gaol, Pentonville Style Prison