Mae gan Ogledd Ddwyrain Cymru lawer o bethau llawn hwyl i chi eu gwneud i sicrhau fod eich gwyliau yn y rhan yma o Ogledd Cymru yn un cofiadwy. Gyda chynifer o atyniadau allwch chi wir ddim fforddio colli dim!

 

P’run ai ydych yn teithio ar eich pen eich hun, fel cwpwl neu’n dod â’r teulu cyfan yma, mae yna rywbeth at ddant pawb bob amser. Mae Gogledd Ddwyrain Cymru yn llawn o Amgueddfeydd Treftadaeth a pherlau cudd a fydd yn sicrhau eich bod yn canfod rhywbeth newydd bob dydd.

Yn ogystal â phethau i’w gwneud, y gornel hon o Ogledd Cymru yw’r ardal i ymweld â hi er mwyn i’r plant gael mynd i archwilio cestyll hudolus ac i’r holl deulu fynychu rhai digwyddiadau gwych a gwyliau (felly cofiwch ddod ag esgidiau dawnsio’r teulu!)

Wedi ei lleoli mewn rhan drawiadol o Gymru, mae harddwch ein Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol a’n Safle Treftadaeth Byd nodedig ym Mhontcysyllte wir yn ychwanegu at yr awyrgylch a bydd yn gwneud eich gwyliau yn un bythgofiadwy.

Rydym yn eithaf siwr na fyddwch eisiau gadael …..neu fe fyddwch am ddod yn ôl!

Offa's Dyke Path, Panorama, Wrexham | Things to do
Offa’s Dyke Path, Panorama, Wrexham

Gyda chyfuniad o 3 sir Sir Ddinbych, Wrecsam a Sir y Fflint (yn llunio’r gornel hon o Ogledd Cymru) pob un yn darparu dewis gwahanol o weithgareddau o chwaraeon dŵr, traethau godidog a threfi marchnad hanesyddol, byddwch yn sicr o ganfod digon o bethau i’w gwneud yn ystod eich cyfnod yn y dirwedd unigryw hon.

Archwiliwch y dirwedd odidog mewn amrywiaeth o ffyrdd o gerdded y llwybrau cyhoeddus i Fryniau Clwyd, beicio drwy’r coed yn One Planet Adventure neu ganŵio/padl fyrddio ar hyd camlas Llangollen sy’n rhan o Safle Treftadaeth y Byd.

Hefyd mae gennym arfordir godidog yn ein rhan ni o Gymru. Gyda Llwybr Arfordir Gogledd Cymru gallwch fwynhau cerdded heb bwysau’r byd gyda sŵn tonnau’r môr yn llenwi eich clustiau.

 

EWCH I GANFOD MWY O BETHAU GWYCH I’W GWNEUD A DECHREUWCH GYNLLUNIO EICH YMWELIAD!

Prestatyn Beach, Prestatyn, Denbighshire | Things to do
Prestatyn Beach, Denbighshire