Darganfod antur anhygoel, golygfeydd hudol a phrofiadau unigryw. Byw’r gaeaf ar hyd ffordd y Gogledd.

 

Y peth anoddaf i wneud yng Ngogledd Cymru yw cynnwys yr holl atyniadau yn eich taith! Mae cymaint ar gael– boed yn wyliau teuluol, mynd ar antur neu’n encil ymlaciol, mae ffordd y Gogledd yn cynnig popeth. Ymgolli dy hun mewn antur, bwyd a diod, hanes a’r teimlad cartrefol oddi cartref ar un daith.

Llefydd ddim i’w methu

 

Darganfod Ffordd y Gogledd

Mae Ffordd y Gogledd yn mynd a chi ar draws cefn gwlad Cymru, o fwyd nefolaidd y Wyddgrug tuag at gyrchfannau glan môr Fictoraidd i gestyll anferthol yr arfordir, trwy olygfeydd syfrdanol, gan orffen ar harddwch Ynys Môn. Cliciwch yma i ddarganfod mwy.

Traeth Talacre

Digwyddiadau yng Nghogledd Dwyrain Cymru

Mi rydem ni yn hoff iawn o gael hwyl yn Gogledd Dwyrain Cymru ac mae ein digwyddiadau yn dangos hyn. Sicrhewch eich fod chi’n cynllunio eich taith o gwmpas un o ein digwyddiadau gwych sy’n mynd ymlaen yn ein cornel o Gogledd Cymru. O cerddoriaeth i ymgolli eich hunain yn ein coedwigoedd mi allwch chi darganfod eich hunain yn Gogledd Dwyrain Cymru

FOCUS Wales

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid drwy’r Gronfa Ymgysylltu Twristiaeth Ranbarthol ac yn derbyn cefnogaeth y Rhaglen Datblygu Gwledig 2014- 2020 – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru sy’n cael ei ariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer datblygu gwledig (EAFRD ) a Llywodraeth Cymru. Nod y Gronfa yw gwella profiadau ymwelwyr a chreu cyrchfannau cryfach drwy gydweithio.

Ardaloedd eraill

 

Sir Fon

Conwy

Eryri