Mae’n bleser gennym gyhoeddi bod y Ganolfan Sgiliau Coetir ym Modfari wedi ailagor gyda nifer o gyrsiau crefft traddodiadol ar gael yn ystod mis Medi i fis Tachwedd sy’n rhan o’r ymgyrch i gadw’r crefftau traddodiadol hyn yn fyw. Dechreuodd archebion ddod i mewn gan bobl o bob rhan o’r DU yn awyddus i ddysgu sgil newydd a manteisio ar lacio’r cyfyngiadau, mae’r cyrsiau poblogaidd sy’n amrywio o’r bwshcraft, cerfluniau helyg, gwneud basgedi a defnyddio perlysiau meddyginiaethol eisoes wedi’u harchebu ar gyfer eleni ond gallwch gofrestru diddordeb i chi fynychu ar gyfer unrhyw gyrsiau yma yn y dyfodol.

.

 

Mae’r Ganolfan yn cydnabod nid yn unig fod llawer o bobl eisio ddysgu sgil newydd ond bod y tiwtoriaid, sy’n grefftwyr arbenigol o bob rhan o’r DU, fel arfer yn dibynnu am eu hincwm ar  y cyrsiau  yn rhedeg a gwerthu eu herthyglau crefft mewn sioeau a gwyliau –  a fod pob un ohonynt wedi’u cau iddynt eleni.

 • Mae rhai cyrsiau cyffrous â lleoedd ar gael o hyd:
  •Tyfu coed o hadau – cyflwyniad i waith meithrin ar raddfa fach
  •Gwnewch gyllell bwshcraft gyda meistr gof Rich Jones
  •Gwnewch drig Sussex gyda Mike Church yr  arbenigwr
  •Gwneud nythu adar a pecyn bwydo adar o bren a dyfir yn lleol
  •Llwy gerfio gyda chrefftwr cenedlaethol, Steve Tomlin
  •Llif Gadwyn Gartref – i bawb sy’n defnyddio llif gadwyn neu sydd am ei ddefnyddio ar eu heiddo eu hunain ac sy’n chwilio am hyfforddiant priodol
  •Gwnewch fasged ruthro crwn gyda’r arbenigwr lleol Rosie Farey
  •Gwnewch het frysiog hefyd gyda Rosie Farey
  •Bowl yn troi ar lathe paill gyda Doug Don
  •Rheoli coetir bach i bobl sy’n berchen ar goetir bach neu sydd am brynu coetir bach
  •Cyflwyniad i grefftau coedlannau gan gynnwys rhwystrau ac arteffactau eraill
  •Plygu gwrychoedd gyda’r arbenigwr lleol Jim Kilpatrick
  •Miniogi offer  creu ymyl gyda Doug Don
  •Defnyddio polyn-lathe
  •Gwnewch stôl 3 choes
  •Gwneud ceffyl siafin

Yn ogystal â’r cyrsiau crefft mae’r Ganolfan hefyd yn cynnal cwrs ymwybyddiaeth ofalgar gan ddefnyddio’r safle o fewn y choetiroedd.

Er mwyn darparu’r cyrsiau’n ddiogel, gostyngwyd y bresennoldeb er bod llawer o gyrsiau’n cael eu darparu yn yr awyr agored neu mewn sied fawr. Bydd bob cyfranogwr  yn cael wiriad tymheredd di-gyswllt wrth gyrraedd, bydd gel llaw ym mhob ardal, bydd ymbellhau cymdeithasol yn cael ei arsylwi a bydd manylion yn cael eu cadw at ddibenion olrhain.
Mae manylion pob cwrs i’w gweld yma neu drwy e-bostio enquiries@woodlandskillscentre.co.uk