Abaty Glyn y Groes

Olion helaeth o abaty Sistersaidd, a sefydlwyd ym 1201 ac a ail-fodelwyd yn y 14eg ganrif. Trysor cudd mewn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol ysblennydd ger Bwlch yr Oernant.

Recently Added