Abaty Glyn y Groes

Olion helaeth o abaty Sistersaidd, a sefydlwyd ym 1201 ac a ail-fodelwyd yn y 14eg ganrif. Trysor cudd mewn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol ysblennydd ger Bwlch yr Oernant.

Recently Added

  • Diwrnod Santes Dwynwen
    In Ysbrydoliaeth
    Santes Dwynwen ydi nawddsant cariadon Cymru, ac rydym […]
  • Galwad Canol Gaeaf
    In Pethau i'w gwneud, Ysbrydoliaeth
    I rai ohonom mae’r flwyddyn newydd yn amser i […]