Active Adventure North Wales

Cwmni antur

Neil Davies yw perchennog balch Active Adventure Gogledd Cymru. Mae’r cwmni yn cael ei gyfarwyddo a’i hyfforddi gan gyn-môr-filwyr Brenhinol. Rydym yn darparu: Cyrsiau Rheoli Busnes a digwyddiadau Her Antur. Yn bwysicaf oll yr ydym yn darparu profiad pleserus diogel yn yr awyr agored. Oes gennych chi ddiddordeb mewn newid deinameg y tîm a gwella perfformiad? Rydym yn darparu Cwrs Rheoli Busnes (adeiladu tîm 1-2 diwrnod). A yw’r tîm yn haeddu profiad Cenhadaeth Goroesi? Gallwn ddarparu’r Digwyddiad Her Antur. Rwyf ar gael i egluro’r cyrsiau yn fwy manwl a gwrando ar anghenion eich busnes. Mae croeso i chi gysylltu â ni gydag unrhyw ymholiadau neu i archebu cyflwyniad am ddim.

Flint CH6 Wales GB
Cael Cyfeiriadau

Recently Added