AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy

Gyda’i chadwyn unigryw o Gaerau 2,500 o flynyddoedd oed o Oes yr Haearn, mae Bryniau Clwyd yn ffantasi a wireddwyd i unrhyw archeolegydd. Mae’n un o dirweddau hanesyddol pwysicaf Cymru gydag un o’r crynoadau uchaf o fryngaerau o Oes yr Haearn yn Ewrop, ond nid oes rhaid i chi fod yn aelod o ‘Time Team’ i’w gwerthfawrogi.

Maen nhw’n cynnig llawn cymaint o hwyl i gerddwyr ag ar gyfer haneswyr, felly gallwch chi ddilyn ôl troed ein hynafiaid mewn mwy nag un ffordd. Rhai o uchafbwyntiau o ran Bryngaerau yw safleoedd tai crwn Penycloddiau; rhagfuriau a ffosydd ar Foel Arthur a Moel Fenlli; a golygfeydd trawiadol dros Ddyffryn Dyfrdwy o Gaer Drewyn. Rhowch gynnig ar un o’r nifer o lwybrau clywedol sydd ar gael fel rhan o brosiect y Grug a’r Caerau, neu ddilynwch eich trywydd eich hun.

Ddynodwyd yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol – un o ddim ond pump yng Nghymru gyfan.

Recently Added