Prestatyn Beach

Traeth Blue Badge

Mae tri thraeth gan Brestatyn sy’n uno i ffurfio pum milltir o dywod, gyda grwynau creigiau yma ac acw ynddo. Mae’r promenâd yn cysylltu’r traethau ynghyd i greu llwybr syth i gerddwyr a beicwyr.
Mae’r Traeth Ganol, sydd wedi derbyn y wobr glan môr, yn llydan ac yn wynebu tua’r gogledd. Mae’n boblogaidd gyda morwyr a syrffwyr gwynt. Mae digonedd o gyfleusterau gan gynnwys caffis, tafarnau, arcedau chwarae a golff bach i’ch diddanu drwy’r dydd. Mae Llwybr Seiclo Gogledd Cymru, Llwybr Arfordir Gogledd Cymru a Llwybr Enwog Clawdd Offa’n dod at ei gilydd ar lan y môr ac mae Traeth Ganol hefyd yn gartref i nifer o ddigwyddiadau’r dref.

Rhan orllewinol Traeth Prestatyn yw Traeth y Ffrith sydd gerllaw Gerddi’r Ŵyl y Ffrith ac mae’n ffinio gyda’r Rhyl.

Mae Traeth Barkby’n gorwedd ochr yn ochr â Gwesty’r Beaches a Pharc Gwyliau Pontins a man cychwyn Twyni Gronant ac mae’n gartref i Glwb Hwylio Prestatyn.

 

Traethau eraill yn Gogledd Dwyrain Cymru

Rhyl Beach

 

Talacre Beach