Neuadd Bodrhyddan

Mae Neuadd Bodrhyddan ger Rhuddlan yn dŷ gwledig o’r 17eg ganrif gydag ychwanegiadau Fictoraidd, ac yn gartref i Arglwydd Langford a’i deulu. Heb sôn am y mymi 3,000 oed. Mae’r gerddi’n cynnwys lloriau ffurfiol a gardd bleser a gafodd ei hadfer yn ddiweddar gyda hafdy a phyllau. Mae ar agor ar brynhawniau Mawrth ac Iau rhwng mis Mehefin a mis Medi. Mae yna hefyd ystafell de.