Caffi Florence

Unwaith y byddwch wedi blino’n lân ar ôl cymryd rhan yn holl ddigwyddiadau gwych Parc Gwledig Loggerheads, stopiwch yng Nghaffi Florence am fwyd blasus, tymhorol a siocled poeth masnach deg.

Yn 2012, derbyniodd Caffi Florence yr anrhydedd o fod yn ‘Enillydd Gwobr Gwir Flas Cymru.’ Nid yn unig mae’r bwyd yn odidog, ond mae Caffi Florence yn eithriadol o ecogyfeillgar. Wedi’i amgylchynu gan harddwch gwyllt y Loggerheads, mae’n ymddangos yn naturiol i’r staff yng Nghaffi Florence fod eisiau gwarchod yr amgylchedd ysblennydd am genedlaethau i ddod.

Os ydych yn awyddus i wella eich gwybodaeth, mae Caffi Florence yn cynnig ystod o weithdai a digwyddiadau i gyfoethogi’ch gwybodaeth. O wersi coginio gyda’u tîm o gogyddion, i dyfu perlysiau ar gyfer iechyd a harddwch, byddwch yn gadael Parc Gwledig Loggerheads yn gorlifo gyda gwybodaeth!

Mae dyddiau Llun wedi eu neilltuo i dalent cerddorol lleol ac mae’r sesiynau hyn yn rhad ac am ddim! Mae Caffi Florence yn argymell eich bod yn archebu bwrdd ac yn mwynhau rhai caneuon acwstig i ymlacio iddynt gyda’ch cinio neu de prynhawn.

Recently Added