Castell Dinbych

Mae castell mawreddog Dinbych o’r 13eg ganrif yn eistedd uwchben un o’r setiau mwyaf cadarn o furiau tref yng Nghymru ac roedd yn rhan o ymgyrch Edward I. Roedd y gaer mor gadarn fel iddi oroesi ymosodiadau gan Owain Glyndŵr ym 1400, Iarll Penfro yn ystod Rhyfeloedd y Rhosynnau, a Cromwell yn ystod y Rhyfel Cartref. Heddiw, mae ychydig yn haws i fynd i mewn. Cewch fenthyg y goriadau i furiau’r dref o Lyfrgell Dinbych ac archwilio yn eich pwysau, a mwynhau golygfeydd o Fryniau Clwyd tra byddwch wrthi. Rhai o’r pethau eraill i edrych amdanynt yw Giât Burgess (y brif fynedfa i’r hen dref), Eglwys Leicester, porthdy unigryw gyda thri thŵr sy’n cynnig golygfeydd panoramig ysblennydd, a chanolfan ymwelwyr sy’n addas i blant yn ogystal â stryd fawr brysur Dinbych ac amrywiaeth o weithgareddau cyffrous trwy gydol y flwyddyn, o farchnad fisol y bobl a Gŵyl Eirin i arddangosfa dân gwyllt o waliau’r castell.

Recently Added