Castell Rhuddlan

Yr ail o gaerau Edward I yng Ngogledd Cymru. Yma, aethpwyd ati i sythu’r afon Clwyd i wneud yn siŵr bod mynediad hawdd i’r môr. Mae dwy wal gylchol yn parhau, un y tu mewn i’r llall a dau borthdy enfawr gyda dau dŵr hefyd yn tystio i gryfder y castell hwn.