Taith Gerdded Dyffryn Ceiriog

Taith Chwedlonol #10

Mae’r B4500 yn ffordd arbennig iawn. Fyddech chi fyth yn dyfalu hynny o’r map. Mae’n dechrau ychydig oddi ar yr A5 yn nhref y Waun ac yn diflannu tua 18 milltir yn ddiweddarach i rwydwaith o ffyrdd bach gwledig.

Mae’n arbennig oherwydd ei fod yn rhedeg hyd dyffryn Ceiriog trwy amrywiaeth hynod o dirweddau – porfa, coetir, wyneb creigiau serth, a chipolwg ar gribau mynyddoedd uchel a gweundiroedd.

Mae’r lle a alwodd Lloyd George yn “ddarn bach o nefoedd ar y ddaear” heb ei ddifetha, trwy rhyw wyrth, ac mae teithio ger yr Afon Ceiriog llawn brithyll yn teimlo fel taith i’r gorffennol pell.

Gallwch fynd yn y car os yw’n well gennych chi. Ond os hoffech wybod stori’r dyffryn dirgel hwn, clywed ei iaith hynafol, a gweld cŵn defaid yn gweithio yn y caeau, dilynwch Lwybr Dyffryn Ceiriog. Mae’n cysylltu’r holl bentrefi rhwng y Waun a Llanarmon ac, fel bonws, yn darparu golygfeydd ysblennydd o Gastell y Waun o’r 13eg ganrif.

Dechrau: Maes Parcio Colliery Road, y Waun LL14 5PA

www.wrecsam.gov.uk

Wrexham LL14 Wales GB
Cael Cyfeiriadau

Recently Added