Amgueddfa Corwen

Amgueddfa unigryw Corwen

Agorwyd Amgueddfa Corwen yn 2015. Caiff ei chynnal gan wirfoddolwyr yr elusen Cymdeithas Ddiwylliannol a Threftadaeth Edeirnion. Mae’r amgueddfa’n arddangos hanesion a straeon am Gorwen.

Amcanion yr amgueddfa yw sefydlu a chynnal arddangosfeydd ar dreftadaeth, diwylliant a bioamrywiaeth Edeirnion a Dyffryn Dyfrdwy er lles y cyhoedd, i hyrwyddo sefydlu a chynnal canolfan wybodaeth ac arddangos barhaol am hanes Edeirnion er budd y cyhoedd a datblygu addysg drwy sefydlu a chynnal arddangosfa parhaol.

Corwen LL21 Wales GB
Cael Cyfeiriadau

Recently Added