Cychod wedi’u tynnu gan geffylau – Llangollen

Wharf Llangollen

Mwynhewch daith gwch ar Gamlas Llangollen wedi’i dynnu gan un o’u ceffylau trwm hyfryd. Mae’r cychod wedi eu gorchuddio, felly mae yna amddiffyniad os bydd yn digwydd bwrw glaw. Maent hefyd yn cynnig taith dwy awr o hyd ar draws y safle Treftadaeth y Byd sy’n cynnwys Traphont Ddŵr drawiadol Pontcysyllte mewn cwch hollol ddiogel rhag y tywydd gyda gwres canolog. Unwaith y byddwch wedi mwynhau eich taith, beth am gael seibiant yn ystafelloedd te’r Wharf i gael rhywfaint o luniaeth wrth wylio’r cychod yn mynd heibio’r teras.

Recently Added