Castell y Fflint

Castell y Fflint a theithiau cerdded

Cychwynnwyd adeiladau Castell y Fflint yn 1277, yn un o’r cestyll cyntaf i gael eu hadeiladu yng Nghymru gan Frenin Edward I. Ei nodwedd fwyaf trawiadol yw’r tŵr crwn unig, wedi ei ynysu oddi wrth weddill y ward fewnol ac yn ymddangos yn Richard II gan Shakespeare.

Castle Dyke Street
Flint CH6 Wales GB
Cael Cyfeiriadau

Recently Added