Goleuo Bwyd Lleol Llangollen

Prynwch gynnyrch lleol y Nadolig hwn!

Mae’n bryd i ni brofi, blasu a phrynu nwyddau’r amrywiaeth eang o fusnesau bwyd a diod anhygoel sydd i’w cael yn yr ardal hon. Trwy wneud hyn, byddwch yn cael Nadolig mwy blasus nag erioed, a hefyd yn cefnogi busnesau, cymunedau lleol a lleihau gwastraff ar yr un pryd.

Ar y diwrnod, byddwch yn siŵr o gael:

– Stondinau bwyd a diod a gynhyrchwyd yn lleol
– Blasu bwyd o’r stondinau a’r siopau lleol
– Syniadau am anrhegion Nadolig

Bydd stondinau Taro Goleuni ar Fwyd Lleol yn rhan o Ŵyl Nadolig Llangollen felly byddwch yn gallu gweld gorymdaith y Nadolig am 1pm a gweld y goleuadau Nadolig yn cael eu troi ymlaen tua 5pm. Gallwch hefyd ddisgwyl: canu carolau, groto Siôn Corn, gorymdaith Nadolig, stondinau crefft a rhagor…

Llangollen Wales GB
Cael Cyfeiriadau

Recently Added

Dydd Sadwrn - 1yp - 5yp