Llwybr Cenedlaethol Clawdd Offa.

Mae Llwybr Gogledd Cymru yn cychwyn ar daith 60 milltir tua’r gorllewin i Fangor yma, ac mae Llwybr Cenedlaethol Clawdd Offa yn cychwyn ei thaith 177 milltir i Gas-gwent yma hefyd. Dilynwch drywydd rhwydd Llwybr yr Arfordir, neu drywydd ychydig anoddach Llwybr Clawdd Offa, a nodir ei fan cychwyn (neu orffen) gyda golygfeydd eithriadol ar draws yr arfordir a Môr Iwerddon a thuag at Eryri yng ngolygfan Gwaenysgor.

Gellir rhannu pob llwybr yn adrannau llai i’w goresgyn mewn dim ond ychydig oriau, neu gallwch ddal i gerdded yn dibynnu ar eich hwyliau. Os ydych eisiau taith gerdded gyflym, rhowch gynnig ar un o’r nifer o lwybrau cylchol a llinellol byrrach o gwmpas y dref. Bob blwyddyn mae miloedd o gerddwyr yn troedio Llwybr Cenedlaethol Clawdd Offa ac mae’n cynnwys golygfeydd prydferth o Ogledd Ddwyrain Cymru gan gynnwys Eglwyseg yn Llangollen, bryngaerau’r Oes Haearn a Moel Famau. Mae’n hawdd ei gyrraedd ar hyd y ffordd felly gallwch chi gerdded cyn lleied neu gymaint ohono ag y dymunwch.

Recently Added