Clwb Golff yr Wyddgrug

Croesawgar, Heriol, Calonogol – trysor cudd

Clwb golff croesawgar mewn ardal o harddwch naturiol eithriadol.

Mae Clwb Golff yr Wyddgrug yn falch o groesawu aelodau newydd ac mae eu system unigryw ar gyfer dewis cystadlaethau yn galluogi aelodau i deimlo’n rhan o’r clwb yn gyflym iawn.

Wrth i chi chwarae ar y cwrs diddorol hwn, buan iawn y gwnewch chi ddeall pam bod yr Wyddgrug wedi ennill enw da am gyflwr eu tïau, eu lleiniau pytio a’u ffyrdd teg.

 

Archebwch le

 

Cilcain Road
Mold CH7 5EH Wales GB
Cael Cyfeiriadau

Recently Added