Llwybr arfordir Gogledd Cymru – Prestatyn

 

Dyma hanner dwyreiniol y promenâd arfordirol sy’n ymestyn o Rhos-on-SEA yn y gorllewin i Brestatyn yn y dwyrain. Gan gysylltu Prestatyn a’r Rhyl, mae’r llwybr glan môr hyfryd, gwastad hwn yn cynnig golygfeydd ar draws Bae Lerpwl tuag at glystyrau tyrbinau gwynt ar y môr ac yn mynd heibio i draethau tywodlyd hir.

Yn y Rhyl gallwch ddeor yn fewndirol ar hyd Afon Clwyd, heibio Castell Rhuddlan i ddinas newydd Llanelwy, lle gallwch ddarganfod Cadeirlan leiaf Prydain, neu dorri i mewn i Dyserth a dychwelyd i’r arfordir ar y llwybr rheilffordd rhwng Prestatyn a Dyserth.

Prestatyn Wales GB
Cael Cyfeiriadau

Recently Added