Gwesty a Sba Oriel

Gwesty teuluol 4 seren

Mae Gwesty Oriel yn westy teuluol sy’n agos iawn at ddinas Llanelwy. Yng nghalon Gogledd Cymru, gallwn gynnal priodasau a digwyddiadau preifat o’r safon uchaf. Mae Gwesty Oriel hefyd yn le perffaith am benwythnos i ffwrdd, gyda phrofiad bwyty arbennig, pwll nofio a sba, a chyfle hefyd i grwydro cefn gwlad a golygfeydd Gogledd Cymru.

Gerllaw mae nifer o safleoedd hanesyddol, fel Eglwys Gadeiriol Llanelwy, Safle Treftadaeth y Byd Conwy, Bodelwyddan, a Llandudno a’i bromenâd Fictoraidd.

Mae mynyddoedd hardd Eryri hefyd yn ddigon agos i’ch temtio i’w crwydro.

 

Archebwch eich ystafell rŵan

Recently Added