Pafiliwn Llangollen

Yn swatio yng nghefn gwlad godidog Ardal o Harddwch Naturiol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy y mae Pafiliwn Llangollen. Mae’n gartref i Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen sy’n ŵyl a gynhelir bob blwyddyn yn Llangollen a sefydlwyd yn enw heddwch ym 1946, ac yn denu miloedd o gerddorion, cantorion, corau a pherfformwyr o bob cwr o’r byd. Mae hefyd yn lleoliad ysbrydoledig ar gyfer cynnal digwyddiadau gan gynnwys Gŵyl Fwyd bob mis Hydref.

Recently Added