Dyfrbont Pontcysyllte

Rhan o Safle Threftadaeth y Byd UNESCO Traphont Ddŵr a Chamlas Pontcysyllte, mae’r campwaith peirianyddol hwn yn sefyll 126 troedfedd o uchder, ac yn cario camlas Llangollen dros Afon Dyfrdwy.

Gallwch groesi ar droed neu ar gwch – ond cofiwch eich camera, mae’r golygfeydd yn wych!

Ffeithiau am Bontcysyllte

 • Mae Pontcysyllte yn golygu ‘y bont sy’n cysylltu’
 • Mae 18 o bileri 126 troedfedd o uchder a 19 o fwâu pob un â rhychwant 45 troedfedd
 • I gadw’r draphont ddŵr mor ysgafn ag y bo modd, mae’r pileri cerrig main yn rhannol wag ac yn meinhau ar eu rhan uchaf
 • Mae’r morter wedi’i wneud o waed ychen, calch a dŵr
 • Mae’r draphont ddŵr yn dal 1.5 miliwn litr o ddŵr ac yn cymryd dwy awr i ddraenio
 • Mae’r strwythur yn 1007 troedfedd o hyd, gydag Afon Dyfrdwy yn rhedeg oddi dani
 • Gwnaed y gwaith gan Thomas Telford ac fe’i oruchwyliwyd gan beiriannydd camlesi mwy profiadol William Jessop
 • Cafodd y garreg gyntaf ei gosod ym mis Gorffennaf 1795 ac fe’i hagorwyd ym mis Tachwedd 1805
 • Hon yw’r gamlas uchaf a hiraf y mae posibl ei mordwyo ym Mhrydain
 • Mae’r cafn haearn yn mesur 11 troedfedd 10 modfedd o led a 5 troedfedd 3 modfedd o ddyfnder
 • Mae dŵr yn bwydo i’r draphont a’r gamlas o Afon Dyfrdwy yn Rhaeadr y Bedol ger Llangollen
Trevor Road
Wrexham LL14 5HE Wales GB
Cael Cyfeiriadau

Recently Added

 • Diwrnod Santes Dwynwen
  In Ysbrydoliaeth
  Santes Dwynwen ydi nawddsant cariadon Cymru, ac rydym […]
 • Galwad Canol Gaeaf
  In Pethau i'w gwneud, Ysbrydoliaeth
  I rai ohonom mae’r flwyddyn newydd yn amser i […]