Rhyl Marine Lake

Mae’r Llyn Morol wedi ei gysylltu â’r môr trwy lifddor sengl, mae mor fawr fel bod ganddo ei ynys ei hun yn y canol. Felly, mae’n berffaith ar gyfer chwaraeon dŵr.

Mae sesiynau blasu drwy gydol mis Awst ym mhopeth o hwylio a chanŵio i bel-glin-fyrddio, ‘waterskining’ a thonfyrddio (i gael gwybod mwy ffoniwch y Ganolfan Groeso ar 01745 344,515).

Mae llwybr amgylcheddol i blant o amgylch y llyn gyda hysbysfyrddau rhyngweithiol yn gwneud synau bywyd gwyllt.

Rhyl Wales GB
Cael Cyfeiriadau

Recently Added