Rhuthun – Clwb Golff Pwllglas

Maes Ymarfer Bryniau Clwyd

Mae’r cwrs golff ym Mhwllglas yn gwrs hyfryd a thaclus, wedi’i leoli uwchben y pentref gyda golygfeydd godidog dros Ddyffryn Clwyd a Bryniau Clwyd a thu hwnt.

Mae gan adeilad y clwb far agored gyda golygfeydd godidog a lle i 36 o bobl eistedd ar 6 bwrdd o 6. Mae lle i 32 o bobl eistedd ar 8 bwrdd o 4 yn ein hystafell fwyta.

Mae ystafelloedd newid i ferched a dynion yn ogystal â chawodydd, ystafelloedd ymolchi a thoiledau ar gael yn y clwb, i sicrhau profiad boddhaol i bawb.

 

Archebwch le

 

Recently Added