Taith Gerdded Fawr Cymru 2020

Heriwch eich hun yn yr awyr agored yn y Waun a Dyffryn Ceiriog ddydd Sadwrn 13 Mehefin 2020 Castell y Waun

Mae Taith Gerdded Fawr Cymru, a gefnogir gan chwaraewyr loteri cod post y bobl, yn ôl.

Gan ddechrau o Gastell y Waun yng ngogledd ddwyrain Cymru, dewiswch o un o bum llwybr newydd.

Fel cyfranogwr wedi cofrestru, byddwch yn derbyn:

Crys t cerdded mawr Cymreig am ddim

Canllaw llwybr pwrpasol

Bag o nwyddau

a’ch medal fawr Cerdded Cymraeg pan fyddwch yn cwblhau’r daith gerdded!

Y cwestiwn yw … allwch chi goncro’r ffin?

Fod yn un o’r rhai cyntaf i gofrestru

Taith gerdded fawr Gymraeg

Anfonwch e-bost at bigwelshwalk@ramblers.org.uk i gofrestru eich diddordeb a byddwn yn anfon e-bost atoch i roi gwybod i chi cyn gynted ag y bydd y cofrestriad digwyddiad yn mynd yn fyw ym mis Ionawr.

Y llwybrau * (mwy o wybodaeth yn dod yn fuan)
6 milltir – o dan draphont ddŵr y Waun (dan arweiniad a hunan-dywys). Llwybr hawdd, rhai inclein, camfeydd ar lwybr
6 milltir – Offas Dyke Path a Chamlas Llangollen (dan arweiniad a hunan-dywys). Llwybr hawdd, un gamfa ar groesfan A5 drwy lwybr arall posibl i osgoi’r gamfa hon
11 milltir – Dyffryn Ceiriog (dan arweiniad a hunan-dywys). Anhawster canolig, camfeydd
17 milltir – Castell Dinas Bran (hunan-dywys). Dringfeydd caled, serth, camfeydd
20 milltir i’r dim-wyneb craig Panorama (hunan-dywys). Dringfeydd caled, serth, camfeydd

* yn amodol ar gadarnhad, rhai newidiadau posibl

Cysylltu â ni

Cefnogi gan chwaraewyr loteri cod post pobl

Loteri cod post pobl

Caiff taith gerdded fawr Cymru ei hariannu Diolch i gefnogaeth chwaraewyr gwych loteri cod post y bobl.