Mae Gŵyl Meddwl, Corff ac Ysbryd RainbowBiz

Cynhelir yr Ŵyl gan Gwmni Buddiannau Cymunedol RainbowBiz, sef menter gymdeithasol yn Sir y Fflint sydd wedi ennill nifer o wobrwyau.

Mae Gŵyl Meddwl, Corff ac Ysbryd RainbowBiz yn cynnal 5 Gŵyl drwy’r flwyddyn, bob blwyddyn.  Cynhelir yr Ŵyl gan Gwmni Buddiannau Cymunedol RainbowBiz, sef menter gymdeithasol yn Sir y Fflint sydd wedi ennill nifer o wobrwyau.


Cynhelir yr Ŵyl nesaf ddydd Sul, 1 Rhagfyr, 11am tan 4pm yn Theatr Clwyd, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint.
Mae’r Ŵyl yn RHAD AC AM DDIM i fynd i mewn ac i barcio.  Gyda dros 50 o fasnachwyr, therapyddion holistaidd a darllenwyr ysbrydol, mae digon i’w weld a’i wneud. Mae yna hefyd raglen lawn o sgyrsiau a gweithdai AM DDIM, sy’n rhoi’r cyfle i chi roi cynnig ar rywbeth newydd.  Mae caffi’r Theatr yn cynnig lluniaeth drwy’r dydd yn awyrgylch hamddenol yr Ŵyl.


Mae yna dudalen Facebook yma hefyd https://www.facebook.com/RainbowBizMBS/
A digwyddiad Facebook yma https://www.facebook.com/events/2165629103712372/
Mae mwy o fanylion ar gael ar wefan Cwmni Buddiannau Cymunedol RainbowBiz https://www.rainbowbiz.org.uk/mbs/

Recently Added

Dydd Sul 1 Rhagfyr 11am-4pm