Y nant yn yr awyr

Taith Chwedlonol #5

Roedd Thomas Telford a William Jessop yn ffigurau o’r Chwyldro Diwydiannol – a chamlas Llangollen oedd eu creadigaeth orau. Mae’n torri drwy dirwedd garw gyda chyfres o draphontydd dŵr mawr, twneli, pontydd ac argloddiau.

Y gorau o’r rhain, mae’n debyg, yw traphont ddŵr Pontcysyllte, “y nant yn yr awyr”, sydd 126 troedfedd uwchben yr Afon Ddyfrdwy. Ond mae 11 milltir o weddill y gamlas hefyd wedi cael statws Safle Treftadaeth y Byd.

Gallwch gerdded, beicio neu badlo drwyddynt – gan ddechrau yn Rhaeadr y Bedol a gorffen yn Gledrid yn Swydd Amwythig. Neu gallwch deithio ar gwch camlas o gei Llangollen os hoffech deithio mewn steil.

Ond peidiwch ag edrych i lawr wrth i chi groesi Pontcysyllte oni bai eich bod yn hoff iawn o uchder. Mae’r ganolfan ymwelwyr ym Masn Trefor yn dweud y stori gyfan gyda fideos, arteffactau a gweithgareddau plant.

Dechrau: Maes Parcio Llantysilio ger Rhaeadr y Bedol LL20 8BS Basn Trefor LL20 7TY

www.pontcysyllte-aqueduct.co.uk

Llangollen Wales GB
Cael Cyfeiriadau

Recently Added