Traeth Talacre

Traeth Goleudy Hanesyddol

Mae pentref Talace a’r Traeth yn lleoliad gwych ar gyfer gwyliau teuluol ac diwrnodau gwyliau yn gyfan gwbl.

Mae’r holl ardal o Talacre yn cynnig ac yn cyfuno traethau wedi gwobrwyo ac parciau naturiol gyda cyfleusterau adloniant gwych e.e. mannau adloniant, pyllau nofio, tafarndai, caffi, bwytai ac mannau carafanau ac parcio AM DDIM. Ond ddim i anghofio’r goleudy 18fed ganrif!


 

Other North East Wales Beaches

 

Prestatyn BeachRhyl Beach

Holywell CH8 9RP Wales GB
Cael Cyfeiriadau

Recently Added